top
Print side E-mail side 

Persondatapolitik

Behandling af personlige oplysninger

Den juridiske enhed der er ansvarlig for dine persondate er Seneca Service Company, cvr.: 37037966, Fabriksparken 18, 2600 Glostrup. kontakt:

Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd.

Seneca Service Company videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Cookies på vores webside
Vi anvender ikke vedvarende cookies på vores webside.

Ifølge GPDR har du ret til at vide, hvilke data vi opbevarer på dig. Du kan til enhver tid kontakte os med henblik på at få oplyst, hvilke data vi har registreret på dig.

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen.

Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail på .

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via denne hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet

©Copyright
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Seneca Service Company.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Seneca Service Company.

Varemærker/trademarks
Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrede
varemærker og beskyttede firmanavne, disse anvendes kun til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.


 
© 2022 Seneca Service Company.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3